Jan Mikulka

Jan Mikulka je malíř, který maluje především portréty a to tak dobře, že v roce 2015 získal BP Portrait Awards každoročně vyhlašovanou National Portrait Gallery v Londýně. Egon Bondy jednou napsal: „Popisovat nějaký portrét je blbost sama sebou, ale když je k tomu člověk redakcí nucen, tak ať aspoň přizná, že o tom ví.“ Přesto se o to pokusím. Mikulkovy portréty jsou výjimečně dobře namalované, ale není to jen vytříbená a mistrovská technika, kterou jsou pro diváka uchvacující, je to především výraz portrétovaných, Mikulkovy portréty jsou nesmírně silné, ať to zní jako sebevětší klišé, Mikulka umí vyjádřit psychologii člověka, dokáže zachytit člověka v jeho složitosti, jako lidskou bytost nabytou city a duševními chvěními, ze kterých má divák Mikulkových obrazů pocit, že každou chvílí rozvibrují plátno obrazu.

Jank Mikulka is a painter who creates mostly portraits and so good that in 2015 he received the BP Portait Award annually announced by National Portrait Gallery in London. Egon Bondy wrote once: “To describe a portrait is stupidity on its own, but if man is forced into it by the editorial staff, then they should better admit that they know about it.” I will try to do it anyway. Mikulka's portraits are exceptionally well painted, but it's not just refined and masterful technique, that are so breathtaking for the viewer, it is mainly the expression of the portraited ones, Mikulka's portrait are immensely strong, even if it might sound like a cliché, Mikulka can express the psychology of man, he can capture man in his complexity, as a human being charged with feelings and spiritual vibration, that the viewer of Mikulka's paintings has a feeling that every moment they will vibrate the canvas of the painting.

Zobrazit více Zobrazit méně

Kontaktujte nás

FEIGLGALLERY

Mobil: +420 605 206 020

E-Mail: pavel.feigl@feiglgallery.com

Adresa: Na Příkopě 18, Praha 1, 110 00